Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Studiju iespējas
Pēdējās izmaiņas veiktas:
13.12.2016

Optometrijas un redzes zinātnes nodaļa ir vienīgā visā Baltijā, kas piedāvā studijas redzes zinātnē bakalaura, maģistra un doktorantūras līmenī. Studijas sākas ar Optometrijas bakalaura studiju programmu, kurā ietverti fizikas, matemātikas, bioloģijas, ķīmijas, medicīnas un citi priekšmeti. Fizikā galvenā uzmanība tiek pievērsta ar optiku saistītām jomām, matemātika palīdz veidot racionālismu un dod galvenos rīkus citu studiju priekšmetu vajadzībām, bioloģija paver skatu uz šūnu darbības mehānismiem un sagatavo neirofizioloģijas atklājumiem, ķīmija dod ieskatu organiskās pasaules uzbūvē un attīstībā, bet medicīna dod ieskatu acs anatomijā, fizioloģijā un redzes slimībās. Bakalaura studijas noslēdzas ar bakalaura darbu, kas parasti tiek veltīts mūsdienu problēmām redzes refrakcijas defektu korekcijā vai arī redzes sistēmas darbības pētījumiem. Nodaļas laboratorijās un ambulancēs studenti veic gan praktiskos darbus, gan izstrādā pētījuma daļu savam noslēguma darbam.

Pēc bakalaura studijām tiek piedāvāta iespēja studēt profesionālajā maģistra programmā, pēc kuras pabeigšanas absolventiem paveras iespējas strādāt pieprasītājā optometrista profesijā, veicot redzes pārbaudes, izrakstot un piemērojot optiskos korekcijas līdzekļus. Daži no mūsu absolventiem ir sekmīgi uzsākuši savu optikas biznesu. Ja kādu vairāk interesē pētniecība un nodarbina jautājumi par redzes sistēmas darbību, pēc profesionālā maģistra grāda iegūšanas studijas iespējams turpināt doktorantūrā medicīniskajā fizikā.

Studējot optometriju, labāk var iepazīt arī pats sevi. Piemēram, uzzināt savas individuālās redzes īpatnības, saprast, kā darbojas redzes sistēma, iemācīties galvenās sociālās uzvedības likumsakarības un apgūt komunikācijas stūrakmeņus. Mūsu programmas beidzēji ir paši zinošākie redzes defektu novēršanā, viņi spēj palīdzēt sev un citiem tikt galā ar redzes stresu, redzes nogurumu un izveidot oriģinālas redzes treniņu sistēmas. Nereti mūsu studenti veido kopīgus projektus ar sportistiem vai treneriem, piemēram, pētot sportistu redzes kapacitāti, acu ārstiem, piemēram, noskaidrojot acs lāzerķirurģijas pielietošanas ierobežojumus vai veicot šķietamas šķielēšanas profilaksi bērniem, vai citu nozaru speciālistiem.

Mēs nodaļā lepojamies ar to, ka profesionāli optometristi ir pieprasīti Latvijā, bet absolventu izglītības kvalitāte ļauj atrast darbu Beļģijā, Itālijā, Īrijā, Kiprā, Norvēģijā, Saūda Arābijā, Vācijā un citās valstīs. Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas pasniedzēji kopā ar studentiem pēta redzes receptīvo lauku īpašības, binokulāro redzi un stereoredzi, kontrastredzes raksturlielumus, krāsu redzi, kā arī izstrādā jaunas un inovatīvas redzes pārbaudes metodikas un iekārtas. Mūsu studenti prot veidot dažādus redzes psihofizikālajiem pētījumiem nepieciešamo stimulu datorprogrammas, kā arī veikt zinātniski pamatotu iegūto datu statistisko apstrādi un analīzi.

Redzes uztveres mūsdienu eksperimenti uzdod daudz jautājumu. Nereti atbilde nav sarežģīta, taču līdz tai ir jānonāk. Gribat iesaistīties? Lūdzu, pamēģiniet noskaidrot, kāpēc savu degunu spogulī redzēt ne vienmēr izdodas! Sagatavojiet nelielu spogulīti (kādu četru – piecu centimetru diametrā) vai aizklājiet lielāku spoguli ar riņķveida atveri. Novietojiet spoguli lasīšanas attālumā tā, lai, abām acīm skatoties spogulī, redzētu savu degunu. Nekustinot galvu un nepārvietojot spoguli, pārmaiņus aizklājiet labo un kreiso aci. Ko Jūs novērojat? Kāpēc vairumam cilvēku, kādu no acīm aizklājot, deguns nav redzams spogulī? Ja atbildi šobrīd nevarat noformulēt, to palīdzēs izdarīt pirmā semestra lekciju kurss „Ievads optometrijā”.