Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Latvijas optometrijas vēsture
Pēdējās izmaiņas veiktas:
01.02.2017

Tīmeklis informē, ka pirmā optometrijas studiju programma tika atvērta 1914. gadā ASV, Ohaio Valsts universitātē. Līdz 1937. gadam gan programma, gan arī iegūstamais grāds bija Lietišķajā optikā, tad tos pārdēvēja par optometriju. Apvienotajā karalistē optometrista izglītību piedāvāja Londonas Optometrijas institūtā, dibināts 1922. gadā. Vēsturiski daudzas optometrijas skolas ir veidojušās pie universitāšu dabas zinātņu fakultātēm, un speciālistu ceļš profesijā nereti tiem sākās ar bakalaura grāda iegūšanu dabas zinātnēs. Tas ir skaidrojams ar to, ka optometrijas un redzes zinātnes studijas pieprasa zināšanas no dažādām dabas zinātņu nozarēm: fizikas, ķīmijas, bioloģijas un arī medicīnas.

Latvijas Universitātē studijas optometrijā varēja sākties pēc optometrijas maģistra programmas izveides, ko ar 1992. gada 29. janvāra rīkojumu izveidoja Fizikas un matemātikas fakultātē. Spēcīgs impulss optometrijas studiju attīstībai Latvijā bija Latvijas Universitātes un Starptautiskā Universitāšu Centra Florencē 1991. gada 7. oktobrī  parakstītais līgums par sadarbību optometrijas studentu apmācībā. Tūlīt pēc tam fizikas un matemātikas fakultātē sākās intensīvs darbs pie mācību programmu veidošanas un gala pārbaudījumu prasību izstrādāšanas. Tika izpētītas Lielbritānijas un Amerikas Savienoto Valstu optometrijas skolu programmas. Pieredzes nolūkos tika apmeklētas optiķu skolas Itālijā, ASV un Lielbritānijā. Vadoties no labāko ārzemju skolu pieredzes un par pamatu ņemot Latvijas Universitātes tradīcijas, tika izveidotas programmas studijām Latvijas Universitātē. Projekta veiksmi nodrošināja tas, ka optometrijas programmu realizācijā piekrita piedalīties ne tikai fiziķi, bet arī vadošie Latvijas acu ārsti: Ideja Vaļkova, Ildze Hercoga, Lotārs Ķirsis, Lilita Apsīte un Ivars Lukša. No fiziķu puses pie optometrijas mācību programmas iedzīvināšanas Latvijas Universitātē strādāja Ilmārs Vītols, Ivars Lācis, Pēteris Cikmačs, Vitolds Grabovskis un Jānis Dzenis. Ar Starptautiskā Universitāšu Centra atbalstu Latvijas Universitātē tika izveidots moderns optometrista kabinets. Tajā bija optometrista darba vieta, spraugas lampa ar videokameru un monitoru, oftalmometrs, optotipu projektors, kā arī maz pazīstamais tajā laikā Latvijā japāņu firmas NIDEK autorefraktometrs. 1992. gada 11. novembrī tika apstiprināts nolikums par Itālijas studentu uzņemšanas noteikumiem optometrijas studijām Latvijas Universitātē. Tajā pat gadā pirmie itāļu studenti iestājās Latvijas Universitātē, un jau 1993. gadā, pamatojoties uz iepriekš iegūtajām universitāšu līmeņa studijām, itāļu studenti kārtoja gala pārbaudījumus, kas sastāvēja no četrām būtiskām sadaļām: eksāmena acu slimībās, eksāmena optometrijas teorijā ar 70 testa jautājumiem, praktiskā eksāmena redzes korekcijā un maģistra darba aizstāvēšanas. Daudzu itāļu maģistra darbi bija tematiski interesanti un labi izstrādāti. Kā labākos var minēt Gerardo Villani, Mauro Zuppardo, Daniele Guidi, Angie Minichiello un Alessandro Fosetti pētījumus.                                                

Pirmie Latvijas studenti optometrijas maģistra programmā tika imatrikulēti 1993. gada 22. martā. Tie bija Aldis Andžāns, Anda Balgalve (1996. gadā – aizstāvēts maģistra darbs), Una Epnere, Jana Gertnere, Andžela Eglīte (1997. gadā – aizstāvēts maģistra darbs), Terēze Mašinska (1998. gadā – aizstāvēts maģistra darbs). Savukārt, 1993. gadā tika uzņemti pirmie Latvijas studenti bakalaura studiju programmā, un pēc četriem gadiem viņi ieguva bakalura grādu dabas zinātnēs optometrijas programmā. Tie bija Inga Miķelsone, Gunta Papelba (Krūmiņa), Kristīne Stankeviča (Jučkoviča) un Jogita Vārna.

2000. gadā pēc bakalaura un maģistra studiju programmu pārveides tika izveidota profesionālā studiju programma optometrijā. Pirmajā programmu akreditēšanas reizē uz maksimālo termiņu tika akceptētas trīs studiju programmas: četrgadīga bakalaura studiju programma, divgadīga maģistra studiju programma, viengadīga augstākā profesionālā studiju programma. Šajā pat akreditācijas procesā tika izveidota arī jauna doktorantūras programma redzes zinātniekiem – medicīniskajā fizikā. Kopš 2009. gada Latvijas universitātē tiek īstenota divgadīga optometrijas profesionālā augstākās izglītības maģistra programma. Patlaban Optometrijas un redzes zinātnes nodaļā tiek īstenota trīsgadīga bakalaura studiju programma, divgadīga optometrijas profesionālā augstākās izglītības maģistra programma un piedāvātas iespējas studēt medicīniskās fizikas doktoranta programmā.

Nodaļa lepojas ar to, ka spēj studijām piesaistīt ārvalstu studentus un nodrošināt tiem apmācību angļu valodā. Piemēram, 2011. gadā optometrijas maģistra grādu ieguva deviņi Igaunijas pilsoņi (skat. fotogrāfiju, kurā igauņu maģistranti kopā ar pasniedzējiem redzami pēc maģistra darbu aizstāvēšanas, 2011. gada 15. janvārī Ilmāra Vītola lasītavā).