Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
http://www.theprospect.net/wp-content/uploads/2015/10/Studying1.jpg
http://www.theprospect.net/wp-content/uploads/2015/10/Studying1.jpg

Redzes zinātnes doktorantūras skolā notiks LU doktorantu Ilzes Laicānes un Renāra Trukšas promocijas darbu priekšaizstāvēšana.

04.04.2017

4. aprīlī Latvijas Universitātes Redzes zinātnes doktorantūras skolā notiks doktora studiju programmas “Fizika, astronomija un mehānika” (apakšnozare Medicīniskā fizika) doktorantu Ilzes Laicānes un Renāra Trukšas promocijas darbu priekšaizstāvēšana. Promocijas darbu tēmas ir “Vizuālās informācijas grupēšana centrālajā un perifērajā redzes laukā” un “Dinamisku un statisku datorizētu krāsu redzes testu izveide hromatiskās jutības kvantitatīvai izvērtēšanai”.

Renārs Trukša ir lektors Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes Optometrijas un redzes zinātnes nodaļā. Ieguvis profesionālā maģistra grādu optometrijā un optometrista kvalifikāciju 2013. gadā, šobrīd izstrādā promocijas darbu Medicīniskās fizikas apakšnozarē par dinamisku un statisku datorizētu krāsu redzes testu izveide hromatiskās jutības kvantitatīvai izvērtēšanai.

Renāra Trukšas izstrādātajā promocijas darbā tiek apskatītas iespējas hromatiskās jutības izvērtēšanai ar datorizētiem krāsu redzes testiem. Mūsdienās tiek izmantoti kā statiski tā dinamiski datorizēti krāsu redzes testu stimuli hromatiskās jutības izvērtēšanai, tiesa, testa stimula dizaina ietekme uz hromatiskās jutības mērījumiem netiek apskatīta. Pētījumā ir apstiprinātās būtiskas atšķirības hromatiskās jutības sliekšņu vērtībām, kas noskaidrotas ar dažādiem datorizēto testu stimulu dizainiem. Veicot hromatiskās jutības mērījumus dažādām vecuma grupām, ir apstiprinātas hromatiskās jutības izmaiņas pieaugot vecumam. Līdztekus statiskiem un dinamiskiem hromatiskās jutības izvērtēšanas testiem, izveidota krāsu sakārtošanas testa datorizēta versija un izvērtēta tās lietderība krāsu redzes izvērtēšanai cilvēkiem ar un bez krasu redzes deficītiem.

Ilze Laicāne ir lektore Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes Optometrijas un redzes zinātnes nodaļā. Ieguvusi profesionālā maģistra grādu optometrijā un optometrista kvalifikāciju 2013. gadā, šobrīd izstrādā promocijas darbu Medicīniskās fizikas apakšnozarē par vizuālās informācijas grupēšana centrālajā un perifērajā redzes laukā.

Ilzes Laicānes promocijas darbs ir veltīts vizuālās informācijas grupēšanas mehānismu izpētei. Darba pirmajā daļā tiek apskatīta vizuālās grupēšanas ietekme uz sensorās informācijas analīzi sakādisko acu kustību programmēšanā. 2. un 3. daļa izvērtē vizuālās informācijas grupēšanas (tai skaitā bioloģiskās kustības uztveres) norisi centrālajā redzes laukā un redzes lauka perifērijā. Gūtie rezultāti norāda, ka vizuālās informācijas grupēšana ir augstāks informācijas apstrādes process, kas nespēj ietekmēt automātisku sensorās informācijas analīzi sakādisko acu kustību programmēšanā. Zinātniskajā literatūrā novērotās grūtības izšķirt bioloģisko kustību perifērajā redzes laukā ir saistāmas ar spēju izšķirt objektu no fona (viens no vizuālās grupēšanas pamatprincipiem).

Redzes zinātnes doktorantūras skolas lekcija notiks Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskā centra 223. auditorijā 4. aprīlī plkst. 16:30.

 

Papildus informācija redzes-zinatne@lu.lv