Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Redzes zinātnes doktorantūras skolas nodarbība par koherentās kustības uztveri

25.04.2017

2. maija Redzes zinātnes doktorantūras skolas nodarbības tēma būs “Koherentas kustības uztvere – fakti, pētījumi un rezultāti”. Nodarbību vadīs lektore Evita Kassaliete (Optometrijas un redzes zinātnes nodaļa, Latvijas Universitāte).

Redzes zinātnes doktorantūras skolas nodarbības ietvaros lektore Evita Kassaliete dos ieskatu pētījumos par vienotas kustības uztveri. Referāts atsauks lektores izstrādātās disertācijas „Redzes uztveres raksturlielumi grafēmu kognitīvajā apstrādē” rezultātus, kas iegūti ERAF projekta ietvaros „Skolas vecuma bērnu redzes un redzes uztveres traucējumu pētīšana un diagnostikas metodikas izstrāde”. Klausītāji tiks iepazīstināti ar turpmākajiem Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas pētījumiem vienotas kustības uztveres jomā, jau iegūtajiem rezultātiem un izstrādātajiem pētījuma virzieniem.

Evitas Kassalietes izstrādātajā disertācijā iegūtie secinājumi uzrāda, ka straujākā lasīšanas ātruma attīstība ir novērojama bērniem līdz 13 gadu vecumam, ko izdevies pierādīt ar dažādiem vizuāliem un kognitīviem testiem, turklāt lasīšanas ātrumu būtiski sekmē vārdu semantiskā nozīme. Pētījumā tika novērots, ka atsevišķiem bērniem ar būtiski samazinātu lasīšanas ātrumu ir novērojama arī apgrūtināta koherentās kustības uztvere, kas izpaudās tieši pie lēna stimula kustības ātruma. Būtiski, ka 7% gadījumu bērniem ar samazinātu lasīšanas ātrumu novērojama arī neadekvāta redzes efektivitātes funkciju darbība.

Turpmākie pētījumi ir vērsti, lai analizētu koherentas kustības stimula parametru ietekmi uz koherences sliekšņa vērtībām, jo zinātniskajā literatūrā pieejamie rezultāti par koherentās kustības saistību ar lasīšanas traucējumiem ir ar plašu spektru attiecīgajās vecuma grupās.

Nodarbība notiks 2017. gada 2. maijā Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā Jelgavas ielā 1, 223. telpā no plkst. 16:30-18:00.

Nodarbībā aicināti piedalīties gan redzes zinātnes doktorantūras skolas dalībnieki, gan citi interesenti!

Papildus informācija: redzes-zinatne@lu.lv