Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Tehnoloģijas materiālu digitālai multispektrālai kontrolei un kvalitātes uzlabošanai
Pēdējās izmaiņas veiktas:
20.08.2017

LU Fizikas un matemātikas fakultātes Optometrijas un redzes zinātnes nodaļai ir sadarbība ar citām LU zinātniskajām institūcijām jomās, kurās redzes uztverei ir cieša saite ar tehnisku uzdevumu risināšanu. Īpaši šeit var atzīmēt aktivitātes, kuras tiek veiktas kopā ar LU Cietvielu fizikas institūtu. Šī sadarbība izpaužas kopīgā cilvēku un materiālās bāzes izmantošanā šo resursu atdeves efektivitātes palielināšanai, kas aktualizējusies pēc ES finansiālā atbalsta universitātēs veicamo zinātnisko pētījumu veikšanai.

ERAF atbalstīto pētījumu ietvaros tiek veikts projekts „Tehnoloģijas materiālu digitālai multispektrālai kontrolei un kvalitātes uzlabošanai”, kurā starp citām tiek attīstītas metodes materiālzinātņu jomā ar mērķi izveidot cilvēku krāsu redzes nepietiekamības testus un uzlabot dažādas krāsu informācijas saredzēt spēju vienlaicīgi cilvēkiem ar un bez krāsu redzes deficītu.

Sīkāk par projektu iespējams uzzināt tam veltītajā universitātes mājas lapā.

Projekta zinātniskais vadītājs: Māris Ozoliņš

Projekta mājas lapa

http://www.cfi.lu.lv/projekti/eraf/multispektrala-krasu-analize/