Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Skolas vecuma bērnu redzes un redzes uztveres traucējumu pētīšana un diagnostikas metodiku izstrāde
Pēdējās izmaiņas veiktas:
20.08.2017

Projekta aktualitāte

Sabiedrības veselībai pēdējos 30 gados ir parādījies papildus drauds redzei – bērnu aizraušanās ar datorspēlēm un videofilmu vērošana portatīvajās ierīcēs, piemēram, mobilajos telefonos. Lai varētu saskatīt mazos attēlus un burtus uz to displejiem, tie tiek aplūkoti no neliela attāluma (pat 10 cm attālumā!), lai iegūtu nepieciešamo redzes stimulu palielinājumu uz tīklenes.

Apzinoties potenciālo risku, attīstītajās valstīs tiek pievērsta papildus uzmanība skolas vecuma bērnu redzes pārbaudēm, jaunu redzes pārbaudes metodiku izstrādei un speciālām redzes korekcijas atbalsta programmām. Epidemioloģiskie bērnu redzes pētījumi ASV, Japānā, Ķīnā, Taivānā un citur pārliecinoši parāda, ka skolēnu redze pasliktinās. Tuvuma redzes slodzes un citu ekoloģisko faktoru ietekmē cieš arī skolas vecuma bērnu redzes uztvere un var parādīties risks viņu garīgai attīstībai.

Lai Latvijā apzinātu skolas vecuma bērnu redzes un redzes uztveres traucējumu izplatību un raksturu, ir nepieciešams īstenot visaptverošu redzes skrīningu. Taču vairāk nekā 200 000 bērnu izmeklēšana redzes speciālistu darba vietās (optometristu vai oftalmologu prakses vietās) pieprasa ne mazāk kā 100 speciālistu intensīvu darbu vismaz 7 mēnešu garumā. Ir jārēķinās arī ar nepieciešamību veikt atkārtotas skolas vecuma bērnu redzes pārbaudes vismaz ik pēc 3-4 gadiem. Vienas redzes pārbaudes kopējo laiku var samazināt vairāk nekā trīs reizes, lietojot specializētas skrīninga ierīces. Taču tad ir nepieciešami lieli materiālie ieguldījumi (vismaz LVL 3000) ikviena redzes speciālista darba vietā. Nopietns drauds ir arī sabiedrības (jo sevišķi bērnu vecāku un skolotāju) neinformētība par redzes problēmām un to profilakses iespējām.

Pētnieciskais projekts paredz iespēju profilaktisko skolas vecuma bērnu redzes pārbaudi veikt nespeciālistam, izmantojot lētu, vienkāršotu programmatūru, filtru un lēcu komplektu un vadoties pēc metodiskajām norādēm. Līdz ar to pie redzes speciālistiem tiktu nosūtīti tikai aptuveni 30% no skolas vecuma bērniem atkārtotas un padziļinātas redzes pārbaudes veikšanai, nepatērējot izmaksas aparatūrai un arī darbaspēkam.

Projekta mērķis

Skolas vecuma bērnu redzes un redzes uztveres traucējumu efektīva diagnosticēšana ārpus redzes speciālistu prakses vietām veselības un dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Projekta galvenie uzdevumi

  • Skolas vecuma bērnu redzes epidemioloģiskais pētījums (redzes profilaktiskā pārbaude 10.000 bērnu no 1. līdz 12.klasei)
  • Skolas vecuma bērnu tuvuma redzes padziļināta izpēte (redzes profilaktiskajā pārbaudē atlasītiem ap 1400 bērniem ar aizdomām uz izmainītām redzes funkcijām tuvumā redzes specifisko funkciju padziļināta pārbaude)
  • Skolēnu redzes uztveres izpēte
  • Redzes skrīninga metodiku izstrāde redzes funkcionālo traucējumu diagnosticēšanai un redzes uztveres pārbaudei
  • Metodikas un ierīces prototipa izveide un testēšana

Projekta realizācijas vieta

LU Fizikas un matemātikas fakultātes Optometrijas un redzes zinātnes nodaļa

Projekta realizācijas Laiks

No 2011.gada 1.aprīļa līdz 2013.gada 31.decembrim

Projekta realizācijā iesaistītie dalībnieki

Projekta zinātniskā vadītāja: Gunta Krūmiņa

Projekta administratore: Laureta Buševica

Pētnieki: Ivars Lācis, Aiga Švede, Gatis Ikaunieks, Sergejs Fomins

Zinātniskie asistenti: Evita Kassaliete, Kaiva Lūse, Ieva Timrote, Krista Caune, Lolita Krokša

Dabaszinātņu laboranti: Dace Kļaviņa, Ieva Smirnova

Projekta mājas lapa

www.lu.lv/redze