STUDIJU MOBILITĀTE

Šobrīd nodaļai ERASMUS+ sadarbības līgumi ir ar sekojošām universitātēm:

Spānijā:

Alikante: Universidad de Alicante

Madride: Universidad Complutense de Madrid

Murcija: Universidad de Murcia 

Saragosa: Universidad de Zaragoza 

 

Portugāle: Universidade do Minho  

Igaunijā: Tallinn Health Care College 

Grieķija: University of Patras 

Katrā universitātē profils un apstākļi, kā arī prasības svešvalodu zināšanās atšķiras. Spānijas universitātēs tiek prasīts obligāts sertifikāts, kas apliecina spāņu valodas prasmju līmeni. Pretendentam iepriekš attiecīgajās universitātēs pašam jāsameklē informācija par mācību valodas līmeni, kuru prasa no programmas dalībnieka.

Tā kā programmas universitātēs nav identiskas, pirms dokumentu gatavošanas nepieciešams iepazīties ar attiecīgās universitātes piedāvātajiem kursiem.