VISPEP 

Šī simpozija galvenais mērķis ir veicināt sadarbību un komunikāciju starp pētniekiem un pētniecības jomām, kā arī informācijas apmaiņu par visjaunākajiem pētījumiem un aprīkojumu dažādās redzes zinātnes tēmās:

  • Redzes fizioloģija (akomodācija, acu kustības, acs zīlītes fizioloģija);
  • Vide un redze (apgaismojums, redzes nogurums, vizuālo stimulu tehnoloģija);
  • Redzes uztvere (redzes uzmanība, krāsu uztvere, telpiskā redze, stereo redze);
  • Klīniskie pētījumi (klīniskie pētījumi optometrijā - klīniskie gadījumi, diagnostika un ārstēšana)

Divu gadu simpoziju, kuru uzsāka Latvijas Universitātes Optometrijas un redzes zinātnes katedra, 2021. gadā Tallinā, Igaunijā organizēs Tallinas Veselības koledža.

2018. gadā simpozijs notika Viļņā, Lietuvā sadarbībā ar Lietuvas Neirozinātņu biedrību.

 

ICVS 2019

2019. gada 5.-9. Jūlijā Rīgā, Latvijā, notika Starptautiskās krāsu redzes biedrības (The International Colour Vision Society) 25. simpozijs.

Starptautiskā krāsu redzes biedrība (ICVS) ir starptautiska fiziologu, psihologu, fiziķu, ģenētiķu, optometristu, oftalmologu un redzes pētnieku grupa, kuras intereses ir krāsu redzes fizioloģijas, krāsu redzes traucējumu klīniskie un teorētiskie aspekti.

Vairāk par ICVS biedrību.

 

LU ikgādējā zinātniskā konference

Katru gadu Universitātes darbinieki un studenti aicināti piedalīties LU Starptautiskajā konferencē. 

Optometrijas un redzes zinātnes nodaļa rīko Cilvēka fizioloģijas un uztveres sekciju kopā ar kolēģiem no citām fakultātēm. 

Orgkomitejas vadītājs Gatis Ikaunieks.