Doktorantūras skolas mērķis ir izveidot starpdisciplināru doktorantūras, maģistrantūras un akadēmiskā personāla pētnieku grupu, lai uzlabotu LU zinātniskās darbības kvalitāti redzes zinātnes pētījumos, paaugstinātu doktora un maģistra darbu līmeni, racionāli izmantojot, medicīniskās fizikas doktorantūras apakšprogrammas pieredzi un plaša spektra zinātņu nozaru kapacitāti Latvijas Universitātē.

Galvenie pētījumu virzieni

  • tīklenes optiskā attēla kvalitāti ietekmējošie faktori (stimulu fizikālo parametru un neirālās darbības radīto efektu pētījumi);
  • redzes diagnostikas metožu izstrāde (jaunu redzes funkciju novērtēšanas metodes, esošo pilnveidošana);
  • pētījumi klīniskajā optometrijā (specifisko gadījumi risinājumi, skrīninga metodiku izstrāde);
  • redzes fizioloģijas pētījumi (akomodācija, verģences sistēma, acs zīlītes dinamika);
  • skata stabilizācija un pārnese redzes uztveres procesos (detektēšana, atpazīšana, mācīšanās);
  • redzes neirofizioloģija (tīklenes fizioloģiskie procesi, redzes izsauktie potenciāli);
  • fizioloģiskā optika un pielietojumi (jaunu ierīču izveide);
  • redzes algoritmi, modeļi;
  • vizuālā uztvere (redzes procesu pielietojumi kognitīvajos procesos);
  • krāsu redzes teorētiskie modeļi un pētījumi.

Doktorantūras skolas tīmekļvietne